امروز: شنبه 30 دی 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

محصولات دسته حقوق

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبانی حقوقی شرکتهای فراملی در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی در حجم 35 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور در حجم 17 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان در حجم 15صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی


دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حقوق بیمه های دریایی در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

===================

ایمیل های پشتیبانی اختصاصی

info@cero.ir
cero.ir@yahoo.com