مقاله رابطه بزهکاری و فرهنگ

مقاله رابطه بزهکاری و فرهنگ
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان:

تاثیر جنسیت بر افزایش بزهکاری:

تعیین خشونت در خرده فرهنگ بزهکاری

تاثیر خانواده های متلاشی:

افسردگی:

بخش دوم

اعتیاد

اثرات شوم اعتیاد:

راه حلهایی برای ریشه کن شدن مصرف مواد مخدر:

پیشگیری

راههای پیشگیری

فرهنگ

ویژگیهای فرهنگ

وسایل ارتباط جمعی

  تاثیر الگوپذیری در بزهکاری:

تاثیر خانواده در بزهکاری:

تاثیر کنترل ومقررات ناکارآمد والدین:

تعریف انحرافات جنسی

طبقه بندی انحرافات جنسی

=====================

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان:

بزهکاری بیشتر نتیجه تضاد موجود در ارزشهای فرهنگی و همینطور عدم وسائل برای رسید به هدفهای مورد نظر است. تا تفاوت در سرع تغییر برخی از افراد به علل گوناگون به طور کامل(اجتماعی) نمی وشند. یعنی ارزشهای حاکم بر جامعه به طور کامل در درون انها نقش نمی گید و انها را از ارتکاب اعمال ضد اجتماعی باز نمی دارد. البته این ناسازگاری ارزشی که در افراد (منحرف) یا (بزهکرای) شکل می گیرد خود معلول وجود اختلاف و تضاد در ارزشهای حاکم بر گروه های اجتماعی است. طبق آماری که بدست آمده بزهکاری در طبقاتی که دارای سطح فرهنگ پایین تر می باشند در کلیه کشورها بیشتر از طبقاتی است که دارای سطح فرهنگ بالاتر هستند و به ندرت دیده می شود خانواده های تحصیل کرده نوجوانان بزهکار تحویل جامعه دهند. بهترین مدرک، نوشته ای مجلات و روزنامه های کشورهای مختلف است که جوانانی برای چند تومان پول مرتکب خشونت با والدین یا جرح و ضرب دوستان و در نتیجه منجر به وقوع قتل می گردند. از طرف دیگر فرهنگ هر جامعه هدفهای بخصوصی را به عنوان آرمانهای دست یافتنی برای اعضای جامعه مطرح می کند، در حالی که (وسایل) رسیدن به این هدفها در اختیار همه قرار ندارد برای نمونه در فرهنگ آمریکا کسب موفقیت های مادی از ارزشهای اصلی جامعه است داشتن خانه بهتر اتومبیل جدیدتر و ....

...